Děkujeme Statutárnímu městu Mladá Boleslav za laskavou podporu a přízeň