Čím je pro nás krasobruslení? Přívlastků pro něj máme mnoho, avšak především je nám radostí a zábavou.


Jak to děláme? Máme kompaktní organizační a trenérský tým složený z lidí různých profesí, vzdělání, věku, pohlaví nebo pohledů na svět. Nasloucháme rozdílným názorům druhých a snažíme se je v našem počínání zohlednit, jak nejlépe to jde. Kombinujeme energii a proaktivitu mladých s životním nadhledem těch zkušenějších.


Jakým způsobem děti trénují? Děti jsou rozdělené do třech výkonnostních skupin (A,B,C), kde každá skupina má svůj tréninkový plán a rozvoj.


Jak často děti trénují? Led (až 5 hod. týdně), balet (1 hod. týdně), gymnastika (1 hod. týdně) a suchá příprava/specializace (1 hod. týdně).


K čemu děti vedeme? K všestrannosti, pracovitosti a pravidelnému režimu.


Proč to děláme? Baví nás dělat věci způsobem, o kterém jsme přesvědčeni, že je udržitelný a vyhovuje dětem, rodičům i klubu.


Co je nám odměnou? Jsme sportovní klub, proto jsou výsledky dětí na závodech důležité z pohledu měření jejich výkonnosti objektivními kritérii. Avšak nedbáme výhradně na získávání medailí, pohárů nebo umístění. Ve skutečnosti nám jde o spokojenost dětí, že se věnují sportu aktivně a mají z něj radost.